Η ANABIOSIS ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό να προσφέρει νέες λύσεις στην ιατρική κοινότητα, μέσω έξυπνων φαρμακοτεχνικών μορφών, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο ένα μεγάλο κενό της φαρμακευτικής αγοράς.
Με προσήλωση στο στόχο και μεθοδική δραστηριοποίηση, η ANABIOSIS σημειώνει συνεχή ανοδική πορεία και κερδίζει την εμπιστοσύνη των ιατρών, παρέχοντας ποιοτικά και αποτελεσματικά σκευάσματα, τα οποία παράγονται και συσκευάζονται σε ευρωπαϊκές χώρες.
Σήμερα, η ANABIOSIS αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με αναγνωρισμένους πολυεθνικούς φαρμακευτικούς οίκους, παρέχοντας πρωτότυπα και γενόσημα σκευάσματα για τις ειδικότητες της Αναισθησιολογίας, της Γαστρεντερολογίας, της Νευρολογίας, της Ογκολογίας, της Ουρολογίας και της Ψυχιατρικής.
Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από 31 εργαζόμενους, οι 21 εκ των οποίων απασχολούνται στις πωλήσεις και στον τομέα του marketing και δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα.
 
Kyowa Kirin / Prostrakan
Abstral®
Rectogesic®
Tostran®
Xomolix®
Μoventig®
Pecfent®
Sancuso®
SMB
Sedacid®

Medis - Actavis
Xoltiva®

Intas
Fluorouracil / anaBIOsis
Anaquetan XR®
Zerectum®
Copyright © 2018
anaBIOsis pharmaceuticals