Η φαρμακοεπαγρύπνηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δημόσιας υγείας και η ANABIOSIS μεριμνά ώστε να παρέχονται οι απαραίτητοι μηχανισμοί για τη βέλτιστη λειτουργία της.
 
Διαθέτουμε ένα λειτουργικό σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, σε συνεργασία με τους διεθνείς οίκους που αντιπροσωπεύουμε.
Το σύστημα εναρμονίζεται διαρκώς με τις νέες διατάξεις και εξελίξεις ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των φαρμάκων μας.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της κίτρινης κάρτας μπορείτε να εισέλθετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eof.gr/web/guest/yellowcard 
Εναλλακτικά μπορεί ο αρμόδιος ιατρός να υποβάλλει την κίτρινη κάρτα στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών: 
Διεύθυνση : Μεσογείων 284, 155 62 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 213 2040380 &  213 2040337
Fax: 210 6549585
  
 
Kyowa Kirin / Prostrakan
Abstral®
Rectogesic®
Tostran®
Xomolix®
Μoventig®
Pecfent®
Sancuso®
SMB
Sedacid®

Medis - Actavis
Xoltiva®

Intas
Fluorouracil / anaBIOsis
Anaquetan XR®
Zerectum®
Copyright © 2018
anaBIOsis pharmaceuticals