• Διαθέτουμε ποιοτικά και αποτελεσματικά φαρμακευτικά σκευάσματα που παράγονται και συσκευάζονται σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και η Ισλανδία.
  • Αντιπροσωπεύουμε και συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες.
  • Παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις στην ιατρική κοινότητα με αξιόπιστα σκευάσματα και έξυπνες φαρμακοτεχνικές μορφές που συνεπάγονται καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία.
  • Παρέχουμε διαρκή και άρτια εκπαίδευση στο προσωπικό και τους επιστημονικούς συνεργάτες μας.
  • Επενδύουμε στους ανθρώπους μας και τους προσφέρουμε ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.
  • Λειτουργούμε σε φιλικό κλίμα με πνεύμα δημιουργικότητας και συνεργασίας.
  • Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις των καιρών με θετική σκέψη και δημιουργικότητα. 
Kyowa Kirin / Prostrakan
Abstral®
Rectogesic®
Tostran®
Xomolix®
Μoventig®
Pecfent®
Sancuso®
SMB
Sedacid®

Medis - Actavis
Xoltiva®

Intas
Fluorouracil / anaBIOsis
Anaquetan XR®
Zerectum®
Copyright © 2018
anaBIOsis pharmaceuticals