ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 

Η Εταιρεία μας αναγνωρίζοντας τις δυσχερείς κοινωνικές συνθήκες της εποχής είναι αποφασισμένη με τις ενέργειες της να βοηθήσει στην αντιμετώπισή τους. Πιστεύουμε ότι έχουμε αυτή την ευθύνη μιας και δραστηριοποιούμαστε μέσα στο κοινωνικό σύνολο, επηρεάζοντας αλλά και επηρεαζόμενοι από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης μας. Πιστεύουμε πως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που μας αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και να σεβαστούμε τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας. 
Για τον λόγο αυτόν, και αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο στον σεβασμό προς τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αποφασίσαμε να συνδράμουμε το έργο των Παιδικών Χωριών SOS και της Κιβωτού του Κόσμου.
 
Kyowa Kirin / Prostrakan
Abstral®
Rectogesic®
Tostran®
Xomolix®
Μoventig®
Pecfent®
Sancuso®
SMB
Sedacid®

Medis - Actavis
Xoltiva®

Intas
Fluorouracil / anaBIOsis
Anaquetan XR®
Zerectum®
Copyright © 2018
anaBIOsis pharmaceuticals