Η ProStrakan μετονομάστηκε σε Kyowa Kirin

Η Prostrakan, μία εξειδικευμένη Φαρμακευτική εταιρία με έδρα τη Σκωτία, μετονομάστηκε σε  Kyowa Kirin  από τις 18 Απριλίου 2016.
Η Prostrakan εξαγοράστηκε από την Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. (KHK) με έδρα το Τόκιο το 2011 και η Ιαπωνική εταιρία αποφάσισε ότι, με στόχο να παρουσιάσει μία συνεκτική εικόνα παγκοσμίως, όλες οι Δυτικές θυγατρικές της Φαρμακευτικές εταιρίες να εναρμονιστούν με την επωνυμία της Kyowa Kirin. Η επιχείρηση της Prostrakan με έδρα το Galashiels θα συναλλάσσεται ως Kyowa Kirin International plc με τις θυγατρικές των διαφόρων χωρών να υιοθετούν την επωνυμία της Kyowa Kirin στις τοπικές επωνυμίες των εταιριών τους.
Εκτός από την αλλαγή της επωνυμίας, η κίνηση αυτή δεν θα έχει επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία λειτουργεί στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Την καινούρια μας ιστοσελίδα μπορείτε την βρείτε εδώ  Kyowa-Kirin website.

Kyowa Kirin / Prostrakan
Abstral®
Rectogesic®
Tostran®
Xomolix®
Μoventig®
Pecfent®
Sancuso®
SMB
Sedacid®

Medis - Actavis
Xoltiva®

Intas
Fluorouracil / anaBIOsis
Anaquetan XR®
Zerectum®
Copyright © 2018
anaBIOsis pharmaceuticals