ΟΡΑΜΑ
Να παρέχουμε διαρκώς νέες θεραπευτικές λύσεις στην ιατρική κοινότητα, προσφέροντας ποιοτικά και αποτελεσματικά σκευάσματα και έξυπνες φαρμακοτεχνικές μορφές, συνεισφέροντας κατ’ αυτό τον τρόπο στη βελτίωση της  ποιότητας ζωής των ασθενών και στην ενίσχυση  της συμμόρφωσής τους στις θεραπείες.
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Να κερδίζουμε καθημερινά την αναγνώριση και το σεβασμό ως εταιρεία που λειτουργεί με συνέπεια, συνέχεια, ειλικρίνεια και υψηλή δεοντολογία, και η οποία αναπτύσσεται συνεχώς παρέχοντας έξυπνα, ποιοτικά και αποτελεσματικά σκευάσματα για τη θεραπεία ασθενειών. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε τη συνεχή διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μας με νέες στρατηγικές συμμαχίες, καθώς και τη διαρκή ανάπτυξη των εργαζομένων μας σ’ ένα δημιουργικό, ανθρώπινο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον.
Kyowa Kirin / Prostrakan
Abstral®
Rectogesic®
Tostran®
Xomolix®
Μoventig®
Pecfent®
Sancuso®
SMB
Sedacid®

Medis - Actavis
Xoltiva®

Intas
Fluorouracil / anaBIOsis
Anaquetan XR®
Zerectum®
Copyright © 2018
anaBIOsis pharmaceuticals