Τα φαρμακευτικά σκευάσματα που διαχειρίζεται η anaBIOsis διανέμονται παγκόσμια.
Εμείς φροντίζουμε να καλύπτουμε όλη την Ελλάδα με την παρουσία μας σε πόλεις που  μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε ισχυρό δίκτυο εξυπηρέτησης. 
Kyowa Kirin / Prostrakan
Abstral®
Rectogesic®
Tostran®
Xomolix®
Μoventig®
Pecfent®
Sancuso®
SMB
Sedacid®

Medis - Actavis
Xoltiva®

Intas
Fluorouracil / anaBIOsis
Anaquetan XR®
Zerectum®
Copyright © 2018
anaBIOsis pharmaceuticals