Η βελγική SMB είναι μια καινοτόμος φαρμακευτική εταιρεία με διεθνείς ορίζοντες. Στόχος της είναι να εξελιχθεί σε ηγετική ευρωπαϊκή δύναμη στον τομέα των συστημάτων χορήγησης φαρμάκων από του στόματος ή μέσω των πνευμόνων. 
Για περισσότερα από 50 χρόνια η SMB αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία της καθώς και τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να εντοπίζει και να αναπτύσσει συστήματα παροχής φαρμάκων (drug delivery systems) ειδικά σχεδιασμένα για επιλεγμένα δραστικά συστατικά, ώστε να βελτιώνονται τα αποτελέσματα των ασθενών ως προς την:
 
  • Αποτελεσματικότητα (ενισχύοντας την βιοδιαθεσιμότητα, διαλυτότητα  κ.λπ.)
  • Ασφάλεια με τη χρήση μικροτέρων περιεκτικοτήτων ίδιας αποτελεσματικότητας
  • Ανοχή και συμμόρφωση του ασθενούς
Η SMB  δραστηριοποιείται σήμερα σε περισσότερες από 40 χώρες.
Kyowa Kirin / Prostrakan
Abstral®
Rectogesic®
Tostran®
Xomolix®
Μoventig®
Pecfent®
Sancuso®
SMB
Sedacid®

Medis - Actavis
Xoltiva®

Intas
Fluorouracil / anaBIOsis
Anaquetan XR®
Zerectum®
Copyright © 2018
anaBIOsis pharmaceuticals