Παρηγορική Φροντίδα: Η ευεργετική της επίδραση στους ασθενείς και τις οικογένειές τους

Η Παρηγορική Φροντίδα, παρόλο που αποτελεί ένα κεφάλαιο τεράστιας σημασίας για τα άτομα που βρίσκονται στα τελευταία στάδια σοβαρών ασθενειών, αλλά και για τους οικείους τους, στη χώρα μας δεν είναι όσο διαδεδομένη θα έπρεπε. Κι όμως, δεδομένης της καταλυτικής της συμβολής στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες θεωρείται ένα εκ των ων ουκ άνευ κομμάτι της θεραπείας τους.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Παρηγορική Φροντίδα αποτελεί μια προσέγγιση, η οποία βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους που βρίσκονται αντιμέτωποι με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, προλαμβάνοντας και ανακουφίζοντας την ταλαιπωρία και την έντονη καταπόνηση που υφίστανται λόγω των ασθενειών αυτών. Αυτό επιτυγχάνεται με την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων – σωματικών, αλλά και ψυχο-κοινωνικών και πνευματικών.

Τι κάνει ακριβώς η Παρηγορική Φροντίδα

 • Ανακουφίζει τον πόνο και άλλα οδυνηρά συμπτώματα.
 • “Επιβεβαιώνει” τη ζωή και αντιμετωπίζει τον θάνατο ως μια φυσιολογική διαδικασία.
 • Δεν επιχειρεί ούτε να επισπεύσει, ούτε και να αναβάλει τον θάνατο.
 • Ενσωματώνει στη θεραπεία του ασθενούς και την ψυχολογική και πνευματική πτυχή.
 • Προσφέρει ένα υποστηρικτικό σύστημα, προκειμένου να βοηθήσει τον ασθενή να ζει όσο το δυνατόν πιο ενεργά, μέχρι τον θάνατό του.
 • Παράλληλα, προσφέρει ένα υποστηρικτικό σύστημα, προκειμένου να βοηθήσει την οικογένεια του ασθενούς να διαχειριστεί αφ’ ενός το γεγονός της ασθένειας του δικού της ανθρώπου και, αφ’ ετέρου, το πένθος όταν εκείνος πια πεθάνει.
 • Χρησιμοποιεί μια ομαδική προσέγγιση για να ορίσει τις ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένης και της συμβουλευτικής πάνω στην απώλεια, αν αυτό ενδείκνυται.
 • Βελτιώνει την ποιότητα ζωής, ενώ είναι πιθανό να επηρεάσει και θετικά την όλη πορεία της ασθένειας.
 • Είναι εφαρμόσιμη σχετικά νωρίς στην πορεία της ασθένειας, συνδυαζόμενη με άλλες θεραπείες, οι οποίες στοχεύουν στην επιμήκυνση της ζωής, όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία, περιλαμβάνοντας την έρευνα για καλύτερη κατανόηση και διαχείριση των οδυνηρών κλινικών επιπλοκών.

Παρηγορική Φροντίδα στα παιδιά

Αναφερόμενος στα παιδιά-ασθενείς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την Παρηγορική Φροντίδα ως ένα ειδικό πεδίο φροντίδας μεν, αν και αρκετά κοντινό στο “μοντέλο” που εφαρμόζεται στους ενήλικες.

Ο ακριβής ορισμός του ΠΟΥ σχετικά με την Παρηγορική Φροντίδα στα παιδιά είναι ο εξής:

 • Παρηγορική Φροντίδα για παιδιά αποτελεί η ενεργή καθολική φροντίδα του σώματος, του μυαλού και του πνεύματος του παιδιού, περιλαμβάνοντας και την υποστήριξη προς την οικογένεια.
 • Αρχίζει μόλις διαγνωστεί η ασθένεια και συνεχίζει ασχέτως αν το παιδί λαμβάνει ή όχι θεραπεία προσαρμοσμένη στην ασθένεια.
 • Οι πάροχοι Υγείας θα πρέπει να αξιολογήσουν και να ανακουφίσουν τη φυσική, ψυχολογική και κοινωνική δυσφορία/ταλαιπωρία που υφίσταται το παιδί λόγω της ασθένειάς του.
 • Μια αποτελεσματική Παρηγορική Φροντίδα προϋποθέτει μια διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και την οικογένεια, χρησιμοποιώντας παράλληλα και πηγές από την κοινότητα. Η έκβαση μπορεί να είναι επιτυχής, ακόμα κι αν αυτές οι πηγές είναι περιορισμένες.
 • Η Παρηγορική Φροντίδα μπορεί να παρασχεθεί σε δομές Τριτοβάθμιας Υγείας, σε κοινοτικά Κέντρα Υγείας, αλλά και στο ίδιο το σπίτι των παιδιών.

Ποιοι ασθενείς χρειάζονται Παρηγορική Φροντίδα;

Από τότε που πρωτο-εφαρμόστηκε, τη δεκαετία του ’60, η Παρηγορική Φροντίδα υπηρετούσε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν “προφανείς” απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, όπως ο μεταστατικός καρκίνος και η πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS).

Επιπλέον, υπάρχει μία συνεχώς αυξανόμενη αναγνώριση των ευεργετικών αποτελεσμάτων που παρουσιάζει σε άτομα με χρόνιες ασθένειες (όπως π.χ. η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια – ΧΑΠ και η νεφρική ανεπάρκεια), καθώς και σε ασθενείς με αβέβαιες προγνώσεις (όπως π.χ. τα άτομα που βρίσκονται στη λίστα για μεταμόσχευση ήπατος).

Ασθενείς που μπορεί να χρήζουν Παρηγορικής Φροντίδας θεωρούνται επίσης και εκείνοι που έχουν υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο (TACS) και οι οικογένειές τους.

Πηγές
https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
https://www.researchgate.net/publication/323554458_Who_needs_palliative_care

«Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
SWITCH THE LANGUAGE