Προφίλ

Η anaBIOsis ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό να προσφέρει νέες λύσεις στην ιατρική κοινότητα, μέσω έξυπνων φαρμακοτεχνικών μορφών, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο ένα μεγάλο κενό της φαρμακευτικής αγοράς.

Με προσήλωση στο στόχο και μεθοδικότητα, η anaBIOsis σημειώνει συνεχή ανοδική πορεία και κερδίζει την εμπιστοσύνη των ιατρών, παρέχοντας ποιοτικά και αποτελεσματικά σκευάσματα, τα οποία παράγονται και συσκευάζονται σε ευρωπαϊκές χώρες.

Σήμερα, η anaBIOsis αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με αναγνωρισμένους πολυεθνικούς φαρμακευτικούς οίκους, παρέχοντας πρωτότυπα και γενόσημα σκευάσματα στο χώρο της Αναισθησιολογίας, Γαστρεντερολογίας, Ογκολογίας, Ουρολογίας και Ψυχιατρικής.

Ιστορικό

2001-2004: - Αναπνευστικές συσκευές– ειδίκευση στις κλινικές διαταραχών ύπνου
2003-2007: - Συννεργασία με την Abbott Hellas
- Prosure (διατροφικό προϊόν για τους ασθενείς με καρκίνο)
- Alitraq (προϊόν για τους ασθενείς με γαστροεντερική δυσλειτουργία και δυσαπορρόφηση)
2007-2013: - Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο για πολυεθνικές εταιρείες με πρωτότυπα σκευάσματα:
- ProStrakan
- Pinnacle Biologics
2007-σήμερα: - Συνεργασία με διεθνείς εταιρίες γενοσήμων σκευασμάτων
- Medis
- SMB
- INTAS
2014-σήμερα: - KYOWA KIRIN International

Το Όραμά μας

Με σεβασμό προς τους ασθενείς και τους Επαγγελματίες Υγείας, στόχος
και όραμα της εταιρείας anaBIOsis είναι να προσφέρει νέες λύσεις
μέσω καινοτόμων φαρμάκων και έξυπνων φαρμακοτεχνικών μορφών,
καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό σημαντικά θεραπευτικά κενά στη φαρμακευτική αγορά.

Με προσήλωση στο στόχο και μεθοδικότητα, η anaBIOsis πετυχαίνει συνεχή ανοδική πορεία, παρέχοντας ποιοτικά και αποτελεσματικά σκευάσματα.
Οι άνθρωποι της
anaBIOsis είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να προσφέρουν λύσεις που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων ασθενών και είναι περήφανοι για την μέχρι σήμερα συνεισφορά τους στον τομέα της Υγείας.

politiki_poiotitas

Πολιτική Ποιότητας

Στόχος της εταιρείας anaBIOsis είναι να παρέχει διαρκώς νέες θεραπευτικές λύσεις στην ιατρική κοινότητα, προσφέροντας ποιοτικά και αποτελεσματικά σκευάσματα και έξυπνες φαρμακοτεχνικές μορφές, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και στη συμμόρφωσής τους στις θεραπείες.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για τη συνεχή παρακολούθηση των επιστημονικών και κανονιστικών εξελίξεων, καθώς και για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Στόχος της εταιρείας είναι:
Να παρέχει υψηλής ποιότητας σκευάσματα στην ιατρική κοινότητα
Να εφαρμόζει πιστά το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο
Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού
Να παρέχει άριστο εργασιακό περιβάλλον στους εργαζομένους που να επιτρέπει τη διαρκή ανάπτυξή τους

Εταιρική Υπευθυνότητα

Η εταιρεία anaBIOsis αναγνωρίζοντας τις δυσχερείς κοινωνικές συνθήκες της εποχής είναι αποφασισμένη με τις ενέργειες της να βοηθήσει στην αντιμετώπισή τους. Πιστεύουμε ότι έχουμε αυτή την ευθύνη μιας και δραστηριοποιούμαστε μέσα στο κοινωνικό σύνολο, επηρεάζοντας αλλά και επηρεαζόμενοι από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης μας.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που μας αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και να σεβαστούμε τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας.

Αναγνωρίζοντας επομένως πόσο σημαντικός είναι ο σεβασμός προς τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η εταιρεία anaBIOsis ενισχύει το έργο των Παιδικών Χωριών SOS και της Κιβωτού του Κόσμου.

Επίσης, στο πλαίσιο της κρίσιμης συγκυρίας για τη χώρα όσον και με δεδομένη την ανάγκη για πρόσθετο νοσοκομειακό εξοπλισμό για την καταπολέμηση της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19 για την προστασία των υγειονομικών λειτουργών, η εταιρεία anaBIOsis, προέβη σε σημαντική δωρεά υλικών στο Υπουργείο Υγείας.

Δημοσιοποίηση Παροχών

Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης δημιουργήθηκε για να οριοθετήσει και να εξασφαλίσει το πλαίσιο συνεργασίας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων με τους επαγγελματίες υγείας και αποτελεί ένα βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας και την οικοδόμηση αυξημένης εμπιστοσύνης μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της ιατρικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης περιλαμβάνει τη δημοσιοποίηση των παροχών του φαρμακευτικού κλάδου προς τους ΕΥ και τους ΕΥΦ και προβλέπει τη λεπτομερή δημοσιοποίηση του ύψους και της φύσης των επιχορηγήσεων αυτών.

The EFPIA Code Κώδικας Δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ

Η anaBIOsis υποστηρίζει πλήρως την ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των επαγγελματιών υγείας αλλά και των επιστημονικών υγειονομικών φορέων, συνεπώς εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA, τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και τις τοπικές νομοθετικές ρυθμίσεις (άρθρο 66, παρ.7α ν.4316/2014 ΦΕΚ Α270/24.12.2014).

 Σχετικό ΦΕΚ Α270/24.12.2014

Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται περιλαμβάνουν τις μεταφερόμενες αξίες προς επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς οι οποίες αφορούν τις εξής κατηγορίες:

Κατηγορίες Μεταφορά αξιών
Επαγγελματίες Υγείας Επιστημονικοί Υγειονομικοί Φορείς
Δωρεές και Xορηγίες Σε είδος ή σε χρήμα
Εκδηλώσεις Kόστος εγγραφής, Έξοδα μετάβασης και διαμονής
Συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες Αμοιβή για επιστημονικές-ιατρικές συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές και άλλες υπηρεσίες
Έρευνα και ανάπτυξη Κόστος αμοιβής, έξοδα μετάβασης & διαμονής και οποιοδήποτε σχετιζόμενο έξοδο το οποίο καλύπτεται και σχετίζεται με αυτή την υπηρεσία

Περίοδος αναφοράς: Κάθε αναφορά καλύπτει τη μεταφορά αξιών που έγινε σε ένα ημερολογιακό έτος και δημοσιοποιήθηκαν το επόμενο έτος. Για παράδειγμα, η πρώτη αναφορά που θα δημοσιευτεί τον Ιούνιο 2016 καλύπτει τη μεταφορά αξιών που έγινε το 2015.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
SWITCH THE LANGUAGE