Φαρμακοεπαγρύπνηση

Η φαρμακοεπαγρύπνηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δημόσιας υγείας και η anaBIOsis μεριμνά ώστε να παρέχονται οι απαραίτητοι μηχανισμοί για τη βέλτιστη λειτουργία της.

Διαθέτουμε ένα λειτουργικό σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, σε συνεργασία με τους διεθνείς οίκους που αντιπροσωπεύουμε.
Το σύστημα εναρμονίζεται διαρκώς με τις νέες διατάξεις και εξελίξεις ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των φαρμάκων μας.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της κίτρινης κάρτας μπορείτε να εισέλθετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eof.gr/web/guest/yellowcard
Εναλλακτικά μπορεί ο αρμόδιος ιατρός να υποβάλλει την κίτρινη κάρτα στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών:
Διεύθυνση: Μεσογείων 284, 155 62 Aθήνα
Τηλ.: 213 2040380 & 213 2040337 | Fax: 210 6549585

Για οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα φαρμακοεπαγρύπνησης της εταιρίας μας, στα τηλέφωνα:
(+30) 210 6561435 – 24ωρη γραμμή
email επικοινωνίας: safety@pharmassist.gr

SWITCH THE LANGUAGE