Αιματολογία

Το Πολλαπλούν Μυέλωμα είναι ο 2ος πιο συχνός καρκίνος του αίματος. Περίπου 750.000 άτομα σε όλο το κόσμο και 90.000 άτομα στην Ευρώπη ζουν σήμερα με την νόσο.

Κάθε χρόνο στις χώρες της Ευρώπης διαγιγνώσκονται περίπου 40.000 νέες περιπτώσεις Πολλαπλού Μυελώματος, ενώ στην Ελλάδα καταγράφονται 600 νέες περιπτώσεις ανά έτος. Ο επιπολασμός του Πολλαπλού Μυελώματος αναμένεται να αυξηθεί κατά 17% έως το 2025, λόγω του μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής που προσφέρουν οι νέες θεραπείες.

Πρόκειται για μια αιματολογική νεοπλασία του μυελού των οστών. Τα πλασματοκύτταρα, τα οποία αποτελούν σημαντικά κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, αναπαράγονται ανεξέλεγκτα στο μυελό των οστών.

Τα αποτελέσματα κατόπιν θεραπείας των ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα έχουν βελτιωθεί σημαντικά, με την αυξημένη χρήση Αυτόλογης Μεταμόσχευσης Βλαστοκυττάρων (ASCT) και άλλων εγκεκριμένων συνδυαστικών παραγόντων κατά του μυελώματος, ένας από τους οποίους είναι και η Λεναλιδομίδη.

Οι παραπάνω πληροφορίες προορίζονται για γενική ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.

1. Munshi NC and Anderson KC Clinical Cancer Research. 2013 Jul 1;19(13):3337-44
2. Podar K, et al. Expert Opin Emerg Drugs. 2009 March ; 14(1): 99–127.
3. European Cancer Observatory. EUCAN Factsheet. Multiple myeloma and immunoproliferative diseases. http://eco.iarc.fr/eucan/Cancer.aspx?Cancer=39 [Accessed December 2016]
4. International Agency for Research on Cancer. GLOBOCAN 2012: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. Available at: http://globocan.iarc.fr/ [Accessed December 2016]
5. Dimopoulos MA & Terpos E. Ann Oncol. 2010;21 Suppl 7:vii143-5.
6. Joseph, N. S., Gentili, S., Kaufman, J. L., Lonial, S., & Nooka, A. K. (2017). High-risk multiple myeloma: definition and management. Clinical Lymphoma Myeloma and Leukemia, 17, S80-S87.

SWITCH THE LANGUAGE