Προϊόντα

Abstral® (Υπογλώσσια δισκία Κιτρικής Φαιντανύλης)
Algotra® (37,5 mg υδροχλωρικής τραμαδόλης & 325 mg παρακεταμόλης, Αναβράζοντα δισκία)
Anaquetan XR (Δισκία Παρατεταμένης αποδέσμευσης Κουετιαπίνης)
Fluorouracil / anaBIOsis (Διάλυμα Φθοριοουρακίλης για ένεση ή έγχυση)
Lygabrin (Σκληρά Καψάκια Πρεγκαμπαλίνης)
Moventig® (Δισκία Ναλοξεγκόλης)
Myelomide® (Σκληρά καψάκια Λεναλιδομίδης)
PecFent® (Ρινικό εκνέφωμα Κιτρικής Φαιντανύλης)
Rectogesic® (Ορθική αλοιφή Τρινιτρικής Γλυκερίνης)
Sancuso® (Διαδερμικό έμπλαστρο Γρανισετρόνης)
Sedacid (Γαστροανθεκτικά δισκία Ομεπραζόλης)
Sugammadex /anaBIOsis (Σουγκαμμαντέξη ενέσιμο διάλυμα)
Tostran® (Γέλη Τεστοστερόνης)
Xoltiva (Δισκία Ολανζαπίνης)
Xomolix® (Ενέσιμο διάλυμα Δροπεριδόλης)
Zerectum (Δισκία Καπεσιταβίνης)
SWITCH THE LANGUAGE